Interessante links

Digitale ontwikkelingen binnen het onderwijs zijn een hot item. Ook op internet is er van alles te vinden. We zetten een aantal interessante links op een rijtje.

Ons onderwijs 2032: http://onsonderwijs2032.nl/

Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, solliciteren rond 2032 naar hun eerste baan. Wat moeten zij nú leren om straks een vliegende start te maken op de arbeidsmarkt. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving van de toekomst?  Het Platform Onderwijs2032 stuurt de maatschappelijke dialoog aan die in februari 2015 is gestart met leraren, leerlingen, ouders, ondernemers en wetenschappers. Via de website, bijeenkomsten en congressen kan een ieder deelnemen aan de dialoog.

Curriculum van de toekomst: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/

Wat is de moeite waard om te leren? Dat staat centraal op deze website, opgezet en gevoed door het SLO – het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO pleit voor een maatschappelijk debat over de doelen en inhoud van het onderwijs en wordt daarbij gesteund door Onderwijs2032, het initiatief van staatssecretaris van OCW, Sander Dekker (zie ook “Ons onderwijs 2032“). Op de website vindt u publicaties en relevantie nieuwsitems in relatie tot vragen als:

  • Wat is, met het oog op de toekomst, de moeite waard om te leren en wat zijn maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de beantwoording van die vraag?
  • Wat verwachten we van het onderwijs op het gebied van persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke voorbereiding?
  • Wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden in het buitenland?

Platform technologie & onderwijs: http://www.technologie-onderwijs.nl/

Dit platform brengt brengt onderwijsprofessionals en ICT-partners samen om kennis en ervaringen te kunnen delen.  Docenten en schoolleiders delen hun ervaringen. Op de website vindt u informatie over de mogelijkheden die technologie biedt voor het onderwijs van nu en morgen. Ook is er een agenda met trainingen en events.

Onderwijs van morgen: http://www.onderwijsvanmorgen.nl/

Website met het laatste nieuws en ontwikkelingen over het onderwijs van morgen. U kunt hier zelf een artikel of video plaatsen, u vindt er lesideeën en u kunt in discussie gaan over actuele onderwerpen. De redactie bestaat onder meer uit docenten, onderwijsexperts en onderwijsjournalisten op het gebied van onderwijs, onderwijsontwikkelingen, jongeren, ICT en trends. Op de website geven zij hun visie op onderwijsgerelateerde onderwerpen binnen het voortgezet onderwijs.

Laatste berichten