Gastblog: Gas, water, licht en ICT

In het onderwijs zie ik in toenemende mate digitale middelen het klaslokaal binnen komen. Anno 2015 wordt ICT in het onderwijs serieus genomen. Scholen zien ICT als een nutsvoorziening, net als gas, water en licht.

Onderwijs gaat steeds meer toe naar een-op-een-onderwijs; leerlingen krijgen stof op maat aangeboden. De docent is de regisseur van het onderwijsproces. Traditioneel stond de leraar voor de klas om z’n kennis met de klas te delen. Hij vertelde z’n verhaal met als voornaamste tools z’n stem en het schoolbord, waarop hij met geel, blauw of wit krijt kon schrijven. Nu beschikt hij over een digibord waar je filmpjes op kunt afspelen en waar leerlingen via hun mobiele telefoon aan kunnen deelnemen. Hij kan via de software meekijken naar de vorderingen van een leerling en de lesstof  voor de individuele leerling afstemmen op z’n niveau. Het onderwijs wordt daarmee steeds interactiever.

“We gaan steeds meer toe naar tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk leren.”

Voor mij is ICT een nutsvoorziening en ik zie dat ook steeds meer terug in het onderwijs. De ICT-volwassenheid is enorm gegroeid en daarmee ook de ICT-afhankelijkheid. Er “even uit liggen” kan echt niet meer. Techniek moet wel in dienst staan van het onderwijs. Een iPad-school schiet wat mij betreft door: niet de techniek, maar beter onderwijs moet leidend zijn. De docent weet hoe een leerling het beste kan leren; ICT faciliteert. Ik zie daarin een belangrijke rol voor de informatiemanager: die staat als het ware tussen de docent en de techniek (ICT) in; hij kan de behoefte van de docent vertalen in technische mogelijkheden.

Uitdaging

We gaan steeds meer toe naar tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk leren. Als uitdaging voor het onderwijs zie ik dat de school straks als serviceprovider moet kunnen functioneren. Daarvoor is een onafhankelijk platform nodig waar uitgevers, leerlingen, docenten én ouders elkaar kunnen vinden. Ik hoor nog wel eens dat geld daarbij een belemmering is. Maar dat is vaak niet het probleem – het gaat erom dat je de juiste prioriteiten stelt en een heldere visie formuleert. Om dat te kunnen doen, zul je gebruikersbehoeften moeten herkennen: wat willen ouders, leerlingen en docenten? Het moet gaan om een verandering van de techniek die door het onderwijs wordt gedreven, niet andersom.

Peter Schep
Peter Schep is procesmanager informatiemanagement bij de Willibrord Stichting en geeft daarnaast onafhankelijk ICT-advies aan onderwijsinstellingen.

Laatste berichten