Onderzoek: ICT-innovatie in het voortgezet onderwijs

In opdracht van Ask Roger! voerde Maarten Langbroek, ontwerp- en innovatieconsultant, een onderzoek uit naar ICT-innovatie in het voortgezet onderwijs. De resultaten legde hij vast in een white paper.

Voor Ask Roger! is ICT in het onderwijs al enige tijd een speerpunt. Gerben Hoogwerff Kroon: “We geloven dat onderwijs in hoge mate kan profiteren van alle nieuwe technische mogelijkheden. Door ICT goed in te zetten kan de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden. Ook biedt het scholen de mogelijkheid om zich te onderscheiden en om hun klanttevredenheid te verbeteren. We wilden een stap verder gaan en hebben daarom Maarten gevraagd om in kaart te brengen op welke manier je binnen het voortgezet onderwijs kunt innoveren met behulp van ICT-oplossingen.”

Voor zijn onderzoek organiseerde Maarten brainstormsessies op een aantal scholen en bracht hij de informatiestromen van en naar leerlingen, docenten en schoolleiding in kaart: “Op basis hiervan heb ik voor elk van deze groepen een context map opgesteld. Daarmee maak je inzichtelijk op welke manier de eindgebruiker informatie uitwisselt met zijn omgeving.” De uitkomsten van het onderzoek kunnen zowel scholen als ICT-bedrijven helpen te innoveren in het onderwijs: “Er zijn drie pijlers geformuleerd die de basis vormen voor de innovatie in het onderwijs door middel van ICT-oplossingen. Verder bevat het rapport een overzicht van het ICT-gebruik op scholen en aanbevelingen voor het vormen van nieuwe oplossingen.”

Ask Roger! is blij met het rapport. Gerben: “Het rapport biedt ons handvatten voor nieuwe innovaties. Daar gaan we zeker mee aan de slag.”

Het volledige rapport is als white paper te downloaden.

Laatste berichten