Adoptieplan zorgt voor tevreden gebruikers

Bij de introductie van een nieuw communicatiesysteem verandert automatisch de manier waarop gebruikers met elkaar communiceren en samenwerken. Van nature hebben mensen de neiging om aan het bekende vast te klampen. Onbekend maakt onbemind; verandering kan dus voor weerstand zorgen. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers een nieuw systeem adopteren?

Uw medewerkers bepalen grotendeels het succes van de invoering en de efficiëntie van een nieuw communicatiesysteem. Als zij de nieuwe techniek niet omarmen, haalt u niet de gewenste resultaten, zo simpel is het. Om tot optimaal gebruik van het nieuwe systeem te komen is het dus belangrijk om medewerkers te ondersteunen en te motiveren.

Bij Ask Roger! lopen we regelmatig tegen dit vraagstuk aan. User adoptie (of eigenlijk: het gebrek aan user adoptie) kan een beperkende invloed hebben op het aanleren en het gebruik van een nieuw systeem. Onze taak houdt dan ook niet op bij het bedenken en realiseren van ICT-toepassingen. Wij besteden daarom veel tijd en aandacht aan het aanleren van het gebruik van onze applicaties en stellen daarvoor een adoptieplan op.

Onze aanpak

Om uw medewerkers de nieuwe oplossing te laten omarmen is een gedragsverandering nodig. Deze veranderingsaanpak is op 4 gedragingen gebaseerd:

 • Ik ken het
 • Ik kan het
 • Ik wil het
 • Ik doe het

Als uitgangspunt voor onze aanpak nemen we de impact die de invoering van een nieuwe tool heeft op uw medewerkers. De basis bij het opstellen van het adoptieplan is een functioneel ontwerp gebaseerd op gebruikersinterviews. In het adoptieplan komen de volgende aspecten samen:

 • Het definiëren van gebruikersgroepen met specifieke benadering en functies
 • Een gebruikers-communicatieplan voor informatieverstrekking en enthousiasmeren
 • Optimale ingebruikname door training, begeleiding en documentatie

Onze focus binnen het adoptieplan hangt af van waar in uw organisatie de nadruk op ligt. Zo richten we ons op opleiden als de nadruk ligt op “ik kan het”. Als de nadruk ligt op “ik wil het” dan laten we de voordelen van het gebruik van de nieuwe tool zien. Dit kan per gebruikers(groep) binnen een organisatie verschillen.

Voordelen

Een juiste en vroegtijdige acceptatie door de gebruikers heeft een positieve uitwerking op het verloop van het project. Deze aanpak resulteert dan ook in specifieke voordelen:

 • Minder weerstand
 • Snellere doorlooptijd van het project
 • Bedrijfscultuur en organisatorische aspecten zijn onderdeel van het adoptieplan
 • Maatwerk mogelijk
 • Bereikbaarheid gewaarborgd
 • Verschillende type trainingen mogelijk

Resultaat: binnen uw organisatie gaat iedereen sneller en efficiënter aan de slag met een nieuwe oplossing. Wilt u weten welke middelen we specifiek inzetten voor het onderwijs? Klik dan hier.

Aljen Kampman

Aljen Kampan is Usage and Adoption Manager bij Ask Roger! en houdt zich specifiek bezig met het effectief aanleren van het gebruik van nieuwe applicaties.

Laatste berichten