Flipping the classroom

Steeds meer docenten zetten instructie- en uitlegvideo’s online, bijvoorbeeld over biologie, geschiedenisonderwerpen of moeilijke wiskundige formules. Een handig kanaal daarvoor is YouTube. Thuis bekijken leerlingen alvast de video’s en in de klas is alle ruimte aanwezig voor vragen stellen en verwerking van de lesstof. Flipping the classroom dus. Met Skype kun je in de toekomst nog een stapje verder maken.

Toekomst met Skype
Dat gaat dan ongeveer zo: Jasper bekijkt thuis een video over Nederlandse grammatica. Het stukje over d’s en t’s begrijpt hij niet helemaal. En morgen heeft hij een toets, help! Misschien kan zijn leraar Nederlands het nog een keer uitleggen. Hij gaat naar de website van de school en vindt via Sharepoint (Microsoft office 365) de Skype-gegevens van de leraar. Maar helaas: de leraar is off-line. Dan bedenkt hij dat hij het ook aan een mede-leerling kan vragen. Opnieuw zoekt Jasper in Sharepoint en neemt contact op met Andrea; hij heeft gezien dat ze hoge cijfers voor grammatica heeft en bereid is andere leerlingen te helpen. Gelukkig is ze on-line en kan hij zijn vragen kwijt.

Het duurt niet lang meer voordat het mogelijk is van deze techniek gebruik te maken. Scholen zullen stap voor stap veranderen in platforms waar leerlingen en leraren online samenwerken en opdrachten maken.

Flipping the teacher
Een nieuwe trend die lijkt op flipping the classroom en direct te gebruiken is, is ‘flipping the teacher’. Deze term staat wat mij betreft voor: gastdocenten die vanuit een andere locatie online lesgeven in de klas. Denk bijvoorbeeld aan ruimtevaarder André Kuipers in Noordwijk die uitlegt hoe de Soyuz capsule werkt of aan een vrijwilliger van Amnesty International in Amsterdam die uitlegt wat mensenrechten zijn. Met Skype wordt een videoverbinding gemaakt en de leerlingen kijken op het smartboard in de klas naar de les. Na afloop is het mogelijk vragen te stellen met de microfoontjes die op strategische plekken zijn aangebracht. Eventueel kunnen zieke leerlingen vanuit hun huis meekijken, ook dat gaat met Skype. Scholen die gebruikmaken van deze communicatieoplossingen, kunnen zo op een betrekkelijk eenvoudige manier hun onderwijs verrijken met online lessen van professionals buiten de school.

Voordelen Flipping the classroom
De voordelen van flipping the classroom zijn evident. Leerlingen kunnen thuis de instructie- of uitlegvideo opnieuw afspelen als ze iets niet begrijpen. En leraren houden in de les tijd over voor persoonlijke aandacht, begeleiding op maat en project- en groepsopdrachten.

Groepsopdrachten kun je overigens heel goed doen met de handige interactieve game  Kahoot. Hiermee kunnen leerlingen in de klas online vragen beantwoorden en samen een quiz spelen over elk denkbaar onderwerp. Op YouTube staan diverse filmpjes met uitleg over deze gratis tool.

Laatste berichten