Het Amadeus Lyceum

Waarom

Felix Maseland, hoofd bedrijfsvoering: “We hadden een probleem met de telefooncentrale dat door Ask Roger! in no time opgelost kon worden. Doorpratend werd duidelijk dat het niet zozeer over telefonie maar eigenlijk meer over communicatie ging. Kennisoverdracht en onderling contact tussen docenten en leerlingen, docenten en ouders en docenten onderling kun je slimmer tot stand brengen met de huidige, bewezen technologie. Onderwijs kan zo innovatiever en moderner ingericht worden. Daarom moeten we onze communicatiemiddelen optimaal benutten.”

Hoe

“Een kopgroep van IT-ers en andere veel-gebruikers binnen onze school kregen een training van Ask Roger! over Skype for Business. Een training geven aan heavy users, die al een eigen mening hebben, is altijd spannend. Maar er stond wel iemand een verhaal te vertellen dat hout sneed, iemand die meekeek met waar het fout ging en hen weer op weg hielp. Daardoor werd de groep overtuigd.

Vervolgens zijn docenten door onze eigen IT-ers getraind. Elke verandering doet pijn en mensen zijn gewend om dingen op hun eigen manier te doen. Aanvankelijk was er dus weerstand. Maar op een gegeven moment werd het een olievlek, iedereen hielp elkaar.”

Het resultaat

“Als eerste is een koppeling gemaakt tussen Skype for Business en Magister, ons leerlingadministratiesysteem. Ouders die naar school bellen zijn nu meteen gekoppeld aan hun kind in Magister, zodat ziekmeldingen of andere berichten direct ingevoerd kunnen worden. Dat is pure tijdwinst. Volgende stappen die we gaan zetten zijn het toepassen van Skype in de klas en bij oudergesprekken. Ouders hoeven niet meer op een afgesproken tijdstip op school te komen en leerlingen kunnen any time met hun vragen bij docenten terecht. Skype wordt steeds meer onderdeel van het hele onderwijs.”

Wat

Skype for business
Skype for business
Skype for business
Meer weten over Skype for business?
Magister-integratie
Magister-integratie
Magister-integratie
Meer weten over Magister-integratie?